ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΑΒΑΛΑ

"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ"

"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ κατ' ΟΙΚΟΝ"

"ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑ"


Μεταφέρθηκε για τις 30 Νοεμβρίου 2020, η έναρξη του νέου αναβαθμισμένου προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον" με την ονομασία "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ" και ποσοστό επιδότησης έως 85% το οποίο, εκτός από τις τυπικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κύριες κατοικίες, προβλέπει την προσθήκη νέων τεχνολογιών που χαρακτηρίζουν ένα "έξυπνο" σπίτι όπως, η προσθήκη συστημάτων διαχείρισης ενέργειας, παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας απο ΑΠΕ, υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και αυτόνομες παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, καθώς και παρεμβάσεις για την πιστοποίηση ανελκυστήρων (ΚΥΑ 28425/2008).


Επικοινωνήστε ΕΓΚΑΙΡΩΣ με τα γραφεία μας ώστε:

1) να εξετάσουμε την ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ της κατοικίας σας,

2) να ΕΠΙΛΥΣΟΥΜΕ οποιαδήποτε ΑΠΟΡΙΑ σας, σχετικά με την ηλεκτρονική ένταξη και υλοποίηση των απαιτούμενων βημάτων,

3) να καταλήξουμε στο ΒΕΛΤΙΣΤΟ τρόπο ΚΑΛΥΨΗΣ των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ που θέτει το πρόγραμμα,

4) να σας δώσουμε ΠΡΟΣΦΟΡΑ σχετικά με ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (εφόσον απαιτούνται) τοιχοποιϊας, δώματος, στέγης ή πυλωτής,

5) να αναλάβουμε την ΥΠΑΓΩΓΗ και ΠΕΡΑΙΩΣΗ της συνολικής διαδικασίας,

6) να υλοποιήσουμε το σύνολο των ΕΡΓΑΣΙΩΝ, εφόσον το επιθυμείτε.image-157332-eikona-arxikis.jpg?1450085525090
Ο Χρυσανίδης Αν. Χαράλαμπος διατηρεί τεχνικό γραφείο στην Καβάλα, δραστηριοποιούμενος, μεταξύ άλλων, στις μονώσεις κτιρίων. Αποφοίτησε από την Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών). Είναι Πιστοποιημένος Θερμογράφος (Level I), Πραγματογνώμονας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), αποτελεί τακτικό μέλος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδας (Σ.ΕΚ.Ε.) και του μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) Δημοσίων Έργων, ενώ ταυτόχρονα είναι Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής Κτιρίων (Γ' Τάξης). Παράλληλα, ως Πιστοποιημένος Επιβλέπων Μονωτικών Εργασιών κατά ISO 17024 (TUV Austria, Αρ. Πιστ. 00820170040), και διαθέτοντας εμπειρία άνω των δεκαπέντε ετών, δραστηριοποιείται στον τομέα της Μόνωσης Κτιρίων (και μέσω των "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ" και "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ") που αποτελεί ένα ιδιαιτέρως νευραλγικό τμήμα του συνόλου μιας κατασκευής και της οποίας η πλημμελής εφαρμογή δημιουργεί προβλήματα στους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Ο Χαράλαμπος Χρυσανίδης, στην Καβάλα, προτείνει και εφαρμόζει λύσεις σε θέματα που σχετίζονται με τη ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ δωμάτων, στεγών και τοιχοποιίας, την ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ και ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ δωμάτων, στεγών, υπογείων, τοιχοποιίας, καθώς και την ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ τοιχοποιίας, οροφών και δαπέδων, είτε εξωτερικά, είτε εσωτερικά. Μέσω της τεχνικά ορθής θερμομόνωσης ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΜΕ μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας για θέρμανση ή ψύξη, βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος και των συνθηκών διαβίωσης, αποφυγή εσωτερικής συμπύκνωσης υδρατμών και σχηματισμού μούχλας στις θερμογέφυρες και φυσικά, προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων. Με την τεχνικά άρτια υγρομόνωση ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ τα εξής πολύ σημαντικά: εισροή υδάτων στο εσωτερικό του κτιρίου, σχηματισμό κηλίδων στους τοίχους ή στις οροφές, αποχρωματισμό των επιφανειών, αποφλοίωση των χρωμάτων, δημιουργία μυκήτων (μούχλας) και εξάλειψη των θερμομονωτικών ιδιοτήτων των υλικών. Τέλος, με την άρτια ηχομόνωση, ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ η ακουστική ρύπανση και οι αρνητικές συνέπειες από τους ενοχλητικούς θορύβους, βελτιώνοντας έτσι, τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων.
image-157317-divider.png?1450078796901
Έχοντας αποκτήσει την ιδιότητα του Πιστοποιημένου Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίων (Γ' Τάξης) και διαθέτοντας γνώση των ιδιαιτεροτήτων μιας κατασκευής, των τεχνικών χαρακτηριστικών των μονωτικών υλικών και της βελτίωσης που επέρχεται στην ενεργειακή ταυτότητα ενός κτιρίου ανάλογα με την εκάστοτε παρέμβαση, ο Χαράλαμπος Χρυσανίδης είναι σε θέση να καλύψει υπεύθυνα κάθε είδους πρόβλημα ελλιπούς μόνωσης σε κτιριακά έργα (και μέσω των επιδοτούμενων Προγραμμάτων "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ" και "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ"), προτείνοντας τη βέλτιστη λύση σε λογικό κόστος και παρέχοντας επιπλέον γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, διάρκειας ανάλογης με το είδος της παρέμβασης.
Με διαρκή ενημέρωση πάνω στις σύγχρονες απαιτήσεις στον τομέα της μόνωσης κτιρίων και με κατανόηση των αναγκών της νέας δύσκολης εποχής, στοχεύουμε στην άψογη συνεργασία με τον πελάτη με γνώμονα τις λογικές τιμές, τη συνέπεια και την ειλικρίνεια.

Επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά
για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε.
image-157317-divider.png?1450078796901


Τομείς Δραστηριότητας

Ο διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός Χρυσανίδης Αν. Χαράλαμπος, στην Καβάλα, προσφέρει, μέσω του τεχνικού του γραφείου και του συνεργείου μονώσεων που διαθέτει, μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών, που μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη σας στον τομέα της ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, αναλαμβάνοντας επιπλέον την περαίωση της διαδικασίας μέσω των επιδοτούμενων Προγραμμάτων "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ" και "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ".
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ δωμάτων, στεγών, τοιχοποιίας είτε εξωτερικά του υπάρχοντος κελύφους, είτε εσωτερικά, αλλά και μέσω του επιδοτούμενου Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ». Η θερμομόνωση εξωτερικά του υπάρχοντος κτιριακού κελύφους γίνεται με τη χρήση εξηλασμένης ή διογκωμένης πολυστερίνης ή πετροβάμβακα και με την εφαρμογή τυποποιημένων συστημάτων, όπως το Weber.Therm της Weber, το Thermoprosopsis της Knauf και το Kelyfos της Isomat. Η εσωτερική θερμομόνωση γίνεται συνήθως με τη χρήση υλικών ξηράς δόμησης (γυψοσανίδα, πετροβάμβακας κ.λπ.).
Επίσης, προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού (ΠΕΑ), μετά τη θερμομόνωση  δώματος ή κέλυφους κατοικίας, θερμομονωμένης επιφάνειας άνω των 100 τ.μ.
ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ δωμάτων, στεγών, υπογείων, τοιχοποιίας, φρεατίων. Η υγρομόνωση - στεγανοποίηση γίνεται είτε με επαλειφόμενα υλικά διαφόρων βάσεων (πολυουρεθανικής, ασφαλτικής, τσιμεντοειδούς, ακρυλικής), είτε με μεμβράνες επίστρωσης διαφόρων τύπων (ασφαλτικές, EPDM, PVC).
Περαίωση διαδικασιών στο πλαίσιο των επιδοτούμενων Προγραμμάτων "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ" και «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ».
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ τοιχοποιίας, οροφών και δαπέδων, είτε εξωτερικά, είτε εσωτερικά. Αφού προηγηθεί ηχομέτρηση της στάθμης των θορύβων, προτείνουμε τη βέλτιστη λύση που σχετίζεται είτε με την ηχομόνωση, είτε με την ηχοπροστασία, είτε με την ηχοαπορρόφηση μέσω της χρήσης των κατάλληλων ανά περίπτωση υλικών.
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ του κτιρίου σας με χρήση ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ. Μέσω της θερμογραφίας εντοπίζουμε ευπαθή σημεία απώλειας θερμότητας (θερμογέφυρες), ελλιπούς μόνωσης, εμφάνισης υγρασίας και διαρροών αέρα.
● Διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης και έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού (ΠΕΑ).
Ανακαινίσεις Κατοικιών.

image-157317-divider.png?1450078796901

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των τομέων δραστηριότητας του τεχνικού μας γραφείου,
και του Νέου Προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ", ανατρέξτε στη σελίδα: www.politikosmichanikos-kavala.gr

image-157317-divider.png?1450078796901Χρυσανίδης Αν. Χαράλαμπος
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός
Πιστοποιημ. Επιβλέπων Μονώσεων
(ISO 17024, πιστ. Tuv Austria 00820170040)
"ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ"

Φιλίππου 17, Καβάλα, Τ.Κ. 654 03
Τηλ.: 2510 227242   Κιν.: 6936 227252
Fax:  2510 227262


Ωράριο: Δευτέρα - Σάββατο: 08:00 - 21:00

Θα θέλατε να σας καλέσουμε εμείς;

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 24 ωρών

Αυτή η ιστοσελίδα προστατεύεται από reCAPTCHA και Google Πολιτική Απορρήτου και Terms of Service ισχύουν.